DỊCH VỤ HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP

Vay thế chấp doanh nghiệp là hình thức ngân hàng cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vay vốn có sự đảm bảo bằng tài sản thế chấp như tài sản cố định của doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh… Ngân hàng sẽ giữ lại các giấy tờ liên quan về tài sản thế chấp đó, còn quyền sở hữu thì vẫn thuộc về doanh nghiệp.

Nếu như doanh nghiệp không có khả năng trả được nợ thì buộc doanh nghiệp phải chuyển giao quyền sở hữu tài sản thế chấp đó cho ngân hàng để thanh lý trừ nợ.

Thủ tục Vay thế chấp

Tùy thuộc vào từng ngân hàng cụ thể sẽ có những yêu cầu để doanh nghiệp bạn hoàn tất việc vay vốn qua hình thức thế chấp. Nhìn chung, để vay được tiền của ngân hàng qua hình thức vay thế chấp, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đơn đề nghị được vay thế chấp ở ngân hàng, theo mẫu cụ thể của từng ngân hàng
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Phương án trả nợ cả gốc lẫn lãi của doanh nghiệp
 • Các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
 • Các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo khoản vay của doanh nghiệp

Có một thực tế buộc ta phải thừa nhận rằng. Rất nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng dù có Tài sản thế chấp. Chính vì vậy chúng tôi cung cấp dịch vụ Hỗ trợ vay thế chấp giúp cho doanh nghiệp có hệ thống sổ sách, hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính đúng chế độ quy định và có đủ điều kiện để tiếp cận ngân hàng vay vốn ngân hàng

Dịch vụ của ACC hỗ trợ khách hàng bao gồm :

 • Lập báo cáo tài chính và cung cấp sổ sách hỗ trợ vay
 • Hỗ trợ cung cấp hồ sơ pháp lý
 • Hỗ trợ lên phương án vay vốn
 • Hỗ trợ xác định nhu cầu vốn
 • Tư vấn chiến lược tài chính ngắn và dài hạn
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp từ A đến Z trong suốt quá trình làm thủ tục vay vốn của doanh nghiệp
 • Tư vấn ngân hàng phù hợp để kết nối nhu cầu vay vốn của khách hàng.
 • Đại diện cho quý khách liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục vay vốn.
 • Đại diện cho quý khách làm việc với ngân hàng để giải trình các nội dung liên quan đến việc vay vốn, giải trình về hiệu quả và khả năng trả nợ của phương án vay vốn.
 • Tư vấn việc ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, xác định thời hạn vay, kỳ trả nợ …

Hãy gọi cho ACC để được hỗ trợ tốt nhất !