DỊCH VỤ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư.

Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư để cấp cho doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh mới.

Nội dung dịch vụ tăng vốn điều lệ cho khách hàng của ACC

  1. Soạn giấy đề nghị tăng vốn điều lệ(do người đại diện theo pháp luật ký)
  2. Soạn quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ(do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).
  3. Soạn biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên)
  4. Soạn giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
  5. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
  6. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
  7. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công tyvà nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
  8. Soạn và nộp thông báo đã thay đổi về vốn điều lệ với cơ quan thuế
  9. Bàn giao giấy phép kinh doanh cho khách hàng

Để yêu cầu dịch vụ Tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty ACC  Những việc còn lại chúng tôi sẽ hoàn thành và bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho doanh nghiệp.

Liên hệ Hotline 0937.896.122  để được ACC tư vấn miễn phí