DỊCH VỤ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CỔ ĐÔNG

Khi có cổ đông “rời đi” hoặc có cổ đông mới tham gia góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp phải làm thủ tục tăng/giảm cổ đông theo quy định. Hiện tại ACC cung cấp dịch vụ tăng , giảm cổ đông với mức phí chỉ 500.000đ

Nội dung dịch vụ tăng , giảm cổ đông cho khách hàng của ACC

 1. Soạn thông báo về việc tăng/giảm thành viên cổ đông(do người đại diện theo pháp luật ký)
 2. Soạn quyết định về việc tăng/giảm thành viên cổ đông (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).
 3. Soạn quyết định về việc tăng/giảm thành viên cổ đông của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên).
 4. Soạn hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông
 5. Soạn đơn đăng ký điều lệ công ty mới
 6. Soạn danh sách thành viên cổ đông
 7. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 8. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 9. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng/giảm thành viên cổ đông và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 10. Soạn và nộp thông báo đã thay đổi về việc tăng/giảm thành viên cổ đông với cơ quan thuế
 11. Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Để yêu cầu dịch vụ Tăng , giảm cổ đông, doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty ACC  Những việc còn lại chúng tôi sẽ hoàn thành và bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho doanh nghiệp.

Liên hệ Hotline  để được ACC tư vấn miễn phí