DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Thay đổi địa chỉ công ty không phải là nhu cầu xa lạ đối với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế nhiều thay đổi hiện nay. Tùy vào việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, khác quận, khác tỉnh sẽ có những quy định khác nhau mà nếu không tìm hiểu kỹ rất dễ phạm phải sai lầm.

Quy trình thay đổi địa chỉ công ty gồm các bước sau:

Bước 1: Hoàn tất các thủ tục với cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trực tuyến tới Phòng Đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Bước 5: Nhận thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi

Các vấn đề khác khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm

– Thay đổi thông tin địa chỉ công ty khác quận/huyện sẽ cần tiến hành thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội

– Thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản đối với tài khoản ngân hàng công ty;

– Ký hợp lục hợp đồng thay đổi địa chỉ với các hợp đồng đã ký ký và đang tiến hành công việc;

– Thay đổi mọi thông tin liên quan có ghi nhận địa chỉ công ty trên đó;

Nội dung dịch vụ thay đổi tên công ty

  • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện, khác quận/huyện, khác tỉnh/thành phố

– Tư vấn địa chỉ mới dự định chuyển tới có được đăng ký làm trụ sở công ty hay  không?

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cho việc thay đổi địa chỉ công ty

– Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế để xin công văn đồng ý chuyển quận

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nới cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận công văn từ cơ quan thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã thay đổi địa chỉ công  ty

– Khắc mới dấu công ty, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi địa chỉ công ty;

Trên đây là tất cả nội dung về dịch vụ thay đổi tên công ty do ACC thực hiện.

Hãy liên hệ ACC để được Tư vấn hoàn toàn miễn phí

KẾ TOÁN ACC

Địa chỉ: Số 77, Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM

Hotline:  0937.896.122

Email: ketoanaccsg@gmail.com