DỊCH VỤ KẾ KHAI THUẾ TẠI ACC – CHỈ TỪ 500K

Chúng tôi luôn lắng nghe mối quan tâm của các chủ Doanh Nghiệp, từ đó thấu hiểu và đưa ra các giải pháp thích hợp.

Vì thế, dịch vụ Kế khai Thuế do ACC cung cấp sẽ mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ kế toán tòan diện với chi phí thấp nhất – chỉ từ 500.000đ/tháng

Nội dung công việc dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Khi ký kết hợp đồng dịch vụ kế toán thuế ACC, chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp thực hiện các công việc khai thuế hàng tháng.

  • Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng háng/quý, cân đối hợp lý
  • Soát xét Thuế thường xuyên/ hàng quý
  • Rà soát rủi ro thuế trước khi cơ quan thuế vào thanh tra
  • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
  • Hỗ trợ quyết toán thuế, đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.

Với dịch vụ kế khai thuế, ACC luôn đồng hành cùng quý Doanh nghiệp để mang đến lợi ích và sự hài lòng cao nhất với các báo cáo thuế mà chúng tôi thực hiện. Và giúp doanh nghiệp có thể yên tâm đối về vấn đề  thuế đối với cơ quan nhà nước .