Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ, khoán việc 2021

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng như: hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, hợp đồng khoán việc (giao khoán công việc dưới 3 tháng).

Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:
Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN ( Theo thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây, Kế toán NHS xin được đưa ra tổng quan về cách tính thuế TNCN đối với cá nhân cứ trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động như sau:
1. Nếu trả thu nhập thấp hơn 2.000.000 đồng/lần thì không phải khấu trừ thuế TNCN.
2. Nếu trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần mà không làm hoặc không đủ điều kiện làm cam kết thu nhập thì phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập.
3. Điều kiện để thực hiện cam kết thu nhập:
1. Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng
2. Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
3. Cam kết 02/CK-TNCN chỉ làm khi cá nhân đó đã có MST. (tại thời điểm làm cam kết)
4. Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.

1. Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc:

Ví dụ 1: ngày 02/01/2021, Công ty Kế toán NHS ký hợp đồng thử việc trong 2 tháng với nhân viên A:
Thời gian thử việc: từ ngày 02/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021.
– Lương thử việc: 4 triệu/ tháng cho 24 ngày làm việc.
– Từ tháng 2 năm 2021: sẽ được nhận thêm phụ cấp tiền ăn là 500.000/24 ngày làm việc
Tình huống 1: Tiền lương dưới 2 triệu => Chưa phải khấu trừ thuế TNCN
Tháng 1/2021: Nhận viên A đi làm 10 ngày => Mức lương nhận được là: 4.000.000 x 10 / 26 = 1.667.000
=> Theo quy định thì khi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên mới bị khấu trừ thuế TNCN 10% Mà  mức lương nhận được trong tháng 6 chỉ có 1,667 triệu, tức là dưới 2 triệu
=> Tháng 1/2021 nhân viên A không bị khấu trừ thuế TNCN.
Tình huống 2: Tiền lương trên 2 triệu nhưng không đủ điều kiện làm cam kết phải khấu trừ 10%
Tháng 2/2021: Nhân viên A đi làm 24 ngày => Lương tháng 2/2021 = 4.000.000 + Phụ cấp ăn trưa: 500.000
Vì Tháng 2/2021 có thu nhập ở ngưỡng từ 2 triệu trở lên tại thời điểm trả thu nhập nhân viên A chưa có mã số thuế TNCN nên không đủ điều kiện làm cam kết
=> Nhân Viên sẽ bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%:
+ Số thuế TNCN nhân viên A bị khấu trừ: (4.000.000 + 500.000) x 10% = 450.000
+ Số tiền lương còn lại phải trả cho nhân viên A là: 4.500.000 – 450.000 = 4.050.000
+ Số tiền 450.000 khấu trừ của nhân viên A, Công ty kế toán NHS sẽ kê khai trên tờ khai thuế TNCN và nộp về ngân sách nhà nước

Ví dụ 2: Công ty kế toán NHS ký hợp đồng lao động thử việc 1 tháng với Nhân viên B với mức thu nhập: Lương thử việc: 5.000.000
Nhân viên B: đã có mã số thuế TNCN, trước đây chưa đi làm ở đâu và bây giờ chỉ có thu nhập tại 1 nơi duy nhất tại Công ty kế toán NHS, và ước tính thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
=> Do đủ điều kiện làm cam kết thu nhập nên Nhân viên B đã làm cam kết thu nhập theo 02/CK-TNCN

Sau khi nhân viên B làm cam kết thu nhập gửi Công ty kế toán NHS thì Công ty kế toán NHS sẽ không khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nữa mà trả đủ lương là 5 triệu đồng
Chú ý: 
+ Khoản tiền ăn trưa. Vì đây là thu nhập của cá nhân ký HĐ dưới 3 tháng nên khoản tiền ăn trưa này vẫn phải chịu thuế TNCN theo thuế suất 10% – không được xét miễn thuế giống như ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. (Theo Công văn số 4217/CT-TTHT  của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân)
+ Khi ký HĐLĐ dưới 3 tháng với người lao động, kế toán cần thực hiện kiểm tra MST TNCN của người lao động luôn. Nếu người lao động chưa có thì thực hiện đăng ký ngay để đến cần làm cam kết thì đã có đủ điều kiện  để làm cam kết.
+ Theo Công văn số 53094/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với việc khấu trừ thuế TNCN, Theo đó, đối với những người đang ký HĐLĐ dưới 3 tháng tại Công ty nếu trong năm dương lịch trước khi vào làm việc tại Công ty, các cá nhân này đã đi làm ở nơi khác và có thu nhập tại những nơi này thì không thuộc diện được lập cam kết thu nhập thấp để tạm miễn khấu trừ thuế.

+ Nếu sau khi kết thúc thời gian thử việc, Công ty quyết định ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với người thử việc thì được khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến cho cả khoản tiền lương thử việc.
Theo các công văn:
+ Công văn số 54155/CT-TTHT ngày 2/8/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN đối với lương thử việc
+ Công văn số 47484/CT-TTHT ngày 9/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc

2. Cách tính thuế TNCN với lao động thuê khoán (hợp đồng khoán việc):

– Trường hợp 1: có đăng ký kinh doanh

Thì thực hiện tính thuế TNCN theo quy định của cá nhân kinh doanh tại Thông tư 92/2015/TT-BTC
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Tỷ lệ thuế TNCN:
+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
+ Dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.
– Trường hợp 1: Không đăng ký kinh doanh
Thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10%

Kế Toán Thiên Ưng mời bạn tham khảo 1 số công văn liên quan đến hợp đồng khoán việc
* Thuê khoán nhân công trong xây dựng:

Theo Công văn số 4892/CT-TTHT ngày 30/5/2018 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN
Trường hợp Công ty ký hợp đồng khoán với một nhóm nhân công để xây dựng một số hạng mục công trình, nếu nhóm nhân công này không có đăng ký kinh doanh thì thu nhập phát sinh được xem là tiền lương, tiền công.
Trước khi chi trả, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10% theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BT

* Thuê khoán nhóm cá nhân:

Theo Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.
Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.
Theo Công văn số 69575/CT-TTHT ngày 27/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN:
+ Đối với cá nhân ký loại hợp đồng khoán việc, không phải hợp đồng lao động, khi chi trả thu nhập (từ 2 triệu đồng trở lên) Công ty phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, không tính theo biểu lũy tiến (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
+ Quy định nêu trên đồng thời áp dụng chung đối với cá nhân là đại diện cho một nhóm cá nhân để ký kết hợp đồng.

* Thuê cá nhân tư vấn thiết kế

Theo Công văn số 2754/TCT-TNCN ngày 23/6/2017 của Tổng cục Thuế về hóa đơn lẻ và thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê cá nhân thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế, nếu người này đã được cấp chứng chỉ hành nghề độc lập đồng thời có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì thu nhập từ dịch vụ tư vấn thiết kế phải chịu thuế TNCN theo quy định đối với cá nhân kinh doanh tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cá nhân cung cấp dịch vụ tự kê khai nộp thuế.
Ngược lại, nếu người này đã được cấp chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh thì phải chịu thuế TNCN theo quy định đối với tiền lương, tiền công tại Thông tư 111/2013/TT-BTC. Công ty khi trả thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên từng lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

3. Cách tính thuế TNCN với lao động có thời hạn dưới 3 tháng

– Nếu hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên: Thì tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
– Nếu hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng: thì thực hiện tính và khấu trừ thuế TNCN 10% khi chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên (Nếu không đủ điều kiện hoặc không làm cam kết).
* Trường hợp phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng hoặc trong năm:

+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần) Công ty tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động, nhưng đến cuối tháng Công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.
+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định.
Theo Công văn 9611/CT-TTHT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 11 năm 2013
về chính sách thuế đối với lao động thời vụ ký/làm việc/phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – THUẾ 

Hotline? 0937 896 122

Websitehttps://ketoanacc.com/

Emailketoanaccsg@gmail.com

Facebook:  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937 896 122
Nhắn tin qua Facebook Zalo:0937896122