Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN mới nhất năm 2021

Mẫu cam kết thu nhập mới nhất hiện nay là 02/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

Dưới đây là mẫu bản cam kết thu nhập mới nhất áp dụng cho năm 2021:

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
VD:
– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.
– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 132 triệu đồng + 4,4 triệu đồng x 10 tháng = 176 triệu đồng
 

Cách làm cam kết thu nhập như sau:

1. Điều kiện để làm cam kết thu nhập mẫu số 02/CK-TNCN

– Có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết

Nếu người lao động chưa có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết thì không được làm cam kết thu nhập.
– Ước tính thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế
– Trong năm tính thuế: Có thu nhập tại 1 nơi duy nhất
(Không phân biệt làm song song hay là làm so le, cứ làm/phát sinh thu nhập từ 2 công ty trở lên thì không được làm cam kết)
2. Cách viết cam kết
 Người thực hiện: Cá nhân/người lao động có thu nhập làm
–  Kính gửi:  ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (công ty nào đang trả lương cho bạn thi ghi vào đây)
– Tên tôi là: ghi tên người làm cam kết
– Mã số thuế: ghi MST của cá nhân (người đang làm cam kết)
– Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….: ghi theo thông tin trên chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân
– Địa chỉ cư trú: ghi địa chỉ nơi ở hiện nay
– Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ghi tên công ty trả lương.
Tôi cam kết rằng, trong năm……..…: ghi năm được trả lương
tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….: ghi tên công ty trả lương
nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng
Cách ước tính thu nhập như sau:
+ Nếu không có người phụ thuộc: ghi 132 triệu đồng (bản thân được giảm trừ 11 triệu/tháng x 12 tháng trong 1 năm)
+ Nếu có người phụ thuộc thì mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 4,4 triệu/tháng và phải đăng ký thì mới được giảm trừ. Xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh
Ví dụ 1: Bạn có 1 người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 12 tháng trong năm:
(*) = (11.000.000 x 12) + (1 x 4.400.000 x 12) = 184.800.000
(ghi bằng chữ………………………………………….………): ghi bằng chữ số tiền đã ước tính
nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Mẫu cam kết thu nhập đã làm đầy đủ:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0937 896 122
Nhắn tin qua Facebook Zalo:0937896122